Skip to main content

De wereld van Tulikivi

Een paar uur stoken voor 24 uur heerlijke stralingswarmte, dat is pas moderne houtverwarming.

Fijnstofvrij houtstoken kan !

MAG HET FIJNSTOF GAAN LIGGEN ?

Er is de laatste jaren al zoveel te doen geweest rond houtverbranding en fijnstof. We weten dat houtstook een niet onbelangrijke bijdrage levert tot het fijnstof in de lucht die we allen inademen.

We weten ook dat moderne houtkachels veel minder fijnstof uitstoten dan oude houtkachels en dat dit fijnstof ook veel minder schadelijk is. Europa ziet houtenergie enerzijds als een sleutelfactor in het gebruik van hernieuwbare energie en anderzijds streeft Europa naar een zero emissie van alle schadelijke stoffen. Het volgt daarmee de publieke opinie. Laat iedereen die de houtverbranding een warm hart toedraagt, dan ook op een warme, positieve, ondubbelzinnige manier streven naar het absolute minimum aan fijnstof.

FIJNSTOFVRIJ HOUT STOKEN KAN ?

Laat ons duidelijk zijn, niemand is fijnstofvrij. Het meeste huisstof is bv. afkomstig van onze huid. Meer dan 20% van het fijnstof dat in de lucht gemeten wordt, is zeezout en opwaaiend stof. Zelfs elektrische wagens produceren fijnstof door slijtage aan de banden. Daarenboven, “alcoholvrij” bier mag in België 0,5 % alcohol bevatten, in Nederland 0,1 %. Volgens Europese normen mag in een “suikervrij” product niet meer dan 0,5 g suiker per 100 g of 100 ml zitten.

Met “fijnstofvrij” bedoelen we hier dat de uitstoot van fijn stof lager ligt dan de detectiegrens bij officiële laboratoria, honderden malen kleiner is dan bij verouderde houtkachels en daarenboven voor bijna 100% bestaat uit volledig verbrande, onschadelijke asdeeltjes. Deze prestatie is de benaming “fijnstofvrij” meer dan waard. Desnoods moet de overheid zelf aangeven vanaf welke fijnstof uitstoot deze benaming mag gebruikt worden. Tot dan kan elk een eigen mening vormen over fijnstofvrij houtstoken en ons vooral toeleggen op het realiseren ervan.

Zolang u maar droog hout stookt en het vuur goed aanmaakt, kan u dus zorgeloos genieten van de hernieuwbare houtenergie en de zalige stralingswarmte van de speksteenkachel. Fijnstofvrij hout stoken kan heel wat verwarmingskosten sparen en het klimaat helpen redden, zonder onze luchtkwaliteit te bedreigen.

HOE KUNNEN WE FIJNSTOFVRIJ HOUT STOKEN ?

Eenvoudig is het uiteraard ook niet. Fijnstofvrij houtstoken vraagt een samengaan van de meest performante technieken en apparaten. Wij kunnen alvast garanderen dat het met volgende combinatie absoluut mogelijk is ook bij u thuis fijnstofvrij hout of pellets te stoken :

Een massieve Tulikivi speksteenkachel

Getest volgens de zeer realistische Europese norm EN 15250, is deze bijzondere kachel in staat om ook bij u thuis zeer lage fijnstof emissies en toprendement te realiseren. De energiezuinige stralingswarmte draagt er toe bij dat de fijnstof uitstoot veel lager ligt dan bij gewone houtkachels en niet alleen in het labo. Dit is de moderne houtverbranding, ook al omdat u met een paar uur stoken 24 uur warmte kan produceren. Meer lezen over de emissies van een Tulikivi speksteenkachel...

+ droog hout of pellets, correct gestookt

Een Tulikivi massakachel is hybride, zodat u zowel hout als pellets kan branden. Hout met maximaal 20% vocht doet de fijnstof emissies dalen met± 75 % en houtpellets doen het nog wat beter. Het vuur correct langs boven aansteken produceert ± 70 % minder fijnstof. Het vuur nooit smoren kan zelfs tot 90 % minder fijn stof opleveren. Met een kleine inspanning kan u dus echt fijnstofvrij hout stoken mogelijk maken. Meer lezen over de hout en pellets...

+ de luchtregeling Senso

De Tulikivi Senso regelt de verbranding volautomatisch. Op basis van verbrandingstemperatuur, schoorsteentrek, steentemperatuur, en kamertemperatuur wordt de luchtaanvoer aangepast voor een minimaal verbruik en de laagste emissies. Zeg nu zelf, wie heeft nog de tijd om een vuur voortdurend bij te regelen? De app op uw smartphone of een LED op de kachel geeft het juiste moment aan om nieuw hout op te leggen en toont ook wanneer de kachel opgeladen is. Deze elektronische verbrandingsregeling garandeert labo resultaten in huis. Meer lezen over de Tulikivi Senso...

+ de Airjekt fijnstof afscheider van K+W

Het Duitse Kutzner+Weber is marktleider in industriële en huishoudelijke fijnstof afscheiding. De Airjekt technologie wordt reeds sinds 2006 industriëel toegepast. Nu volgt dus ook de introductie bij de particuliere huishoudens, waar ze binnenshuis of buiten op het rookkanaal gemonteerd wordt. De Airjekt elektrode laadt de stofdeeltjes in de rookgassen elektrostatisch op. Daardoor blijven ze aan de wand van het rookkanaal kleven, waar ze bij de schoorsteen reiniging eenvoudig als roet verwijderd worden. Meer lezen over de Airjekt van K+W...

DETECTIELIMIETEN VOOR FIJNSTOF

Fijnstof emissies meten in het labo is niet eenvoudig. Binnen de officiële EN testen wordt een klein deel van de rookgassen uit het rookkanaal gezogen en doorheen een filter geleid. De gewichtstoename van die filter geeft een indicatie van de hoeveelheid fijnstof in de rookgassen. Zoals hierboven op de grafiek zichtbaar is, gebeurt dit met een vrij grote foutenmarge. Wanneer men in dit voorbeeld 175 mg/Nm3 fijnstof meet, dan bedraagt de door de EN toegestane foutenmarge maar liefst 75 mg/Nm3.

Helemaal moeilijk wordt het dan om echt lage fijnstof emissies te meten. Er zal nog steeds een "resultaat" op het testrapport staan, maar de foutenmarge op dat resultaat wordt groter dan het resultaat zelf. Dat zien we in de linkerhoek aan de onderzijde van deze grafiek. Meet men bijvoorbeeld 5 mg/Nm3 fijnstof, dan is dit in feite 5 mg/Nm3 fijnstof +/- 10 mg/Nm3 fijnstof. Dat is duidelijk te zien aan de tolerantiegrenzen die op de grafiek afgebeeld worden en al aanvangen bij die 10 mg/Nm3 fijnstof. Het is dus redelijk absurd om hier nog van enige meetbare fijnstof emissie te spreken. Algemeen kunnen we dus stellen dat de emissies bij houtgestookte toestellen die lager liggen dan 10 mg/Nm3 eigenlijk niet meer correct meetbaar zijn. Gedaan met muggeziften zegt het gezonde verstand dan - laat ons er gewoon voor gaan.

 

TESTRESULTATEN FIJNSTOF METINGEN

In de grafiek hier zien we bijvoorbeeld heel duidelijk het effekt van de Airjekt fijnstof afscheider op de rookgassen van een Tulikivi Raita. Elke horizontale lijn op deze grafiek staat voor een gewichtstoename van de testfilter met 0,02 mg, dat is een 200.000ste van een gram. Eerst stoken we 2 minuten (120') zonder de fijnstofafscheider aan te zetten, waarbij het gewicht van de testfilter zachtjes toeneemt tot 0,24 mg. Wanneer we vervolgens de fijnstofafscheider aanzetten zien we de eerste 2 minuten een minimale toename van het gewicht van de testfilter met 0,02 mg, als gevolg van stofdeeltjes die nog in de testsondes aanwezig waren op het moment dat de Airjekt aangezet werd. Daarna stoken we een volle vijf minuten door zonder dat er enige gewichttoename van de filter kan gemeten worden - de schommelingen in het resultaat zijn letterlijk een gevolg van schommelingen in de filter, die opgehangen is om voortdurend gewogen te worden. Wanneer we dan de fijnstof afscheider terug aanzetten zien we duidelijk na ongeveer 1 minuut dat het gewicht van de testfilter opnieuw toeneemt.

Dit is één testcase en het resultaat ervan kan uiteraard niet zomaar veralgemeend worden. Om een echte zero emisie van fijnstof te kunnen opmeten dienen zoals hoger uitgelegd zowel de kachel of haard, de brandstof, het rookkanaal als de luchtregeling optimaal te zijn. Wanneer we evenwel de modernste verbrandingstechnieken effectief combineren met de Airjekt fijnstof afscheider dan vallen de meetresultaten duidelijk onder de detectiegrens van 10 mg/Nm3 zoals hierboven beschreven :

Percentage fijnstof afscheiding
(afhankelijk v. meerdere factoren)

Real-life emissies
incl. Senso

Real-life emissies
excl. Senso

Airjekt 90%                                                               

2 - 5 mg/Nm3                                                

3 - 8 mg/Nm3                                            

Airjekt 95%

1 - 2,5 mg/Nm3

1,5 - 4 mg/Nm3

Airjekt 98%

0,4 - 1 mg/Nm3

0,6 - 1,6 mg/Nm3

Al deze waarden vallen duidelijk onder de detectiegrenzen !

Vele officiële rapporten over fijnstof afscheiders meten het percentage afscheiding overigens al na 0,5 tot 1 m na de afscheider, zodat ze dikwijls afscheidingsgraden lager dan 90 % waarnemen. Deze testmethodes zijn zo ontwikkeld in Duitsland en Zwitserland, omdat het voor de labo's eenvoudiger is om zo kort na de afscheider te meten. Wanneer men evenwel meet na een normale schoorsteenlengte van 4 à 5 meter, dan is de afscheidingsgraad zelfs bij toestellen met hoog vermogen hoger dan 90 %
- zie invloed van de schoorsteenlengte.

Stel uw vraag aan onze vakmensen

We antwoorden zo snel mogelijk, normaal binnen 1 werkdag.